NIVE Automation

NIVE Automation är ett utbildningsföretag specialiserat på utbildningsmateriel inom ämnet styr och reglerteknik.

Regulator

NIVE Automation HB
Hugos väg 11
291 50 Kristianstad

Håkan Nilsson
0705 134 015

Lars-Helge Vestesson
Epost:

 

 

                                                                           Nyhet  Oktober 2020 
                                                                                                Version 5 av programvaran klar. Utvecklad i Visual Basic.net.

                                                                                                 Förbättrad visualisering av de olika funktionerna i regulatorn.
                                                                                                 Framför allt förbättrad trendhantering och bättre förklaring av hur D-funktionen i en regulator fungerar.

                                                                                                 Parameterstyrning för regulatorer 
                                                                                                 Utökade grafikfunktioner
                                                                                                 Förbättrad trendhantering
                                                                                                 "Debugger" för visning av signalerna i blocklistan, under körning av programmet. 
                                                                                                 Utökade funktioner i blocklistan. Möjlighet till subrutiner
                                                                                                 Möjlighet att konfigurera ljudeffekter
                                                                                                 Möjlighet att lägga in larm på binära signaler
                                                                                                 Förbättrade utskriftsfunktioner.
                                                                                                    

                                                                                                 Förenklat handhavande vid installation av programmet. 
                                                                                                 Man behöver inte längre hålla reda på några licensnycklar.
                                                                                                 Om man har distansundervisning kan installationen skötas av eleverna.

                                                                                                                           Support för version 4 upphör fr.o.m år 2021
                                                                     
Det innebär att systemet med licensnycklar vid installation upphör att fungera.               
                                                                                                 Man  kommer inte längre att kunna göra några nya installationer.
   
                                                                   Kunder som redan har version 4, erbjuds en uppgradering till version 5. För 500:- plus moms.
                                                                        

                                                                                                                        
                                                                                                                                
©2020,
NIVE Automation HB