NIVE Automation. Beräkning av motkod för att låsa upp program.