Enkel konfigurering

Utseendet på bilderna bestäms enkelt genom konfigurering i programmet.

Den statiska bakgrundsbilden kompletteras med dynamiska objekt. I programmet finns möjlighet att enkelt konfigurera utseende och funktion för dessa.
T.ex
Visning av rörliga nivåer i tankar, värdesvisning, manometrar, flödesvisning mm.
Val av funktion: Regulator, indikator, kvotstation eller binärruta.
Val av mätområde och mätenhet för regulatorer.
Val av signaler för kaskadreglering och framkoppling.
Val av värden och tidsskalor för trendvisningar.
Etc.

Genom att man själv kan ändra och anpassa bilderna efter utbildningens behov, slipper man kostnader för dyra uppgraderingar vid förändringar.

Det följer med en handledning för igångsättningen som ingående beskriver alla moment. Här kommer eleverna snabbt igång med sin konfigurering av skolans reglerobjekt.

Vid köp av NIVEMATIK PC erbjuder vi en gratis grundkonfigurering. På så sätt gör vi din uppstart enkel. Allt du behöver göra är att koppla in dina IN och UT-signaler till I/O-korten. Vårt enda motkrav är att du ritar av dina processbilder i något av de vanligast förekommande bildformaten. (t.ex BMP, GIF,JPG).

Konfigurering av blocklistan

Blocklistan bestämmer hur simuleringen av processen fungerar. Eller hur signalerna från I/O-kortet används (för programmet Nivematik PC).
Det är en lista med instruktioner som under körning exekveras kontinuerligt.
Vid köp av programmen ingår filer med färdigkonfigurerade exempel på olika processer. T.ex nivåreglering, tempreglering och kvotreglering.
För den som vill bygga vidare är det fullt möjligt att konfigurera egna blocklistor.
Som hjälpmedel vid felsökning finns det i version 5 av programmet även en "Debugger", där man under körning direkt kan se värdet av de olika signalerna i blocklistan.  

DebuggerTillbaka till förstasidan