Enkel konfigurering

Utseendet på bilderna bestäms enkelt genom konfigurering i programmet.

Den statiska bakgrundsbilden kompletteras med dynamiska objekt. I programmet finns möjlighet att enkelt konfigurera utseende och funktion för dessa.
T.ex
Visning av rörliga nivåer i tankar, värdesvisning, manometrar, flödesvisning mm.
Val av funktion: Regulator, indikator, kvotstation eller binärruta.
Val av mätområde och mätenhet för regulatorer.
Val av signaler för kaskadreglering och framkoppling.
Val av värden och tidsskalor för trendvisningar.
Etc.

Genom att man själv kan ändra och anpassa bilderna efter utbildningens behov, slipper man kostnader för dyra uppgraderingar vid förändringar.

Det följer med en handledning för igångsättningen som ingående beskriver alla moment. Här kommer eleverna snabbt igång med sin konfigurering av skolans reglerobjekt.

Vid köp av NIVEMATIK PC erbjuder vi en gratis grundkonfigurering. På så sätt gör vi din uppstart enkel. Allt du behöver göra är att koppla in dina IN och UT-signaler till I/O-korten. Vårt enda motkrav är att du ritar av dina processbilder i något av de vanligast förekommande bildformaten. (t.ex BMP, GIF,JPG).

Tillbaka till förstasidan