NIVEMATIK PC 4.0

Nivematik PC är i grunden samma program som PC Reglersimulering men istället för att
simulera processer, ansluter man ett eller flera I/O-kort för inkoppling av analoga och binära signaler.
Därmed kan du reglera och styra riktiga reglerobjekt som finns på skolan.

ABETET MED PROGRAMVARAN SER UT ENLIGT FÖLJANDE
Eleven ritar själv upp de statiska schemabilderna med hjälp av ritprogrammet PAINT som medföljer Windows. Därefter konfigurerar eleven dynamiska objekt som tex. rörliga nivåer i tankar, värdesvisningar mm. Så att det passar skolans olika reglermodeller eller processlab.

Bild på NIVE I/O Kort
ANALOGT I/O-KORT
Det analoga I/O-kortet anslutes enkelt med en seriekabel till någon av datorns lediga com-portar.
Därigenom kan kortet placeras i en box på lämpligt ställe i process-labbet och datorn placeras i en säkrare miljö.
Standardversionen av kortet har åtta analoga ingångar för 4-20 mA eller 1-5 volt och åtta analoga utgångar för 4-20 mA.
För andra tillämpningar finns även ett multi I/O-kort. Det klarar spänningssignaler 0-10 volt och strömsignaler 0-20 mA.
Inom detta intervall är området programmeringsbart både på in och utgångarna. T.ex spänningssignal 3-8 volt om detta skulle önskas, etc..

BINÄRT I/O-KORT
Det binära I/O-kortet har åtta reläutgångar 120 Volt AC/DC 1A och åtta optoisolerade ingångar för 24 volt eller TTL-signalnivå.

Några fakta om NIVEMATIK PC 4.0

Programvaran hanterar gruppbild, åtta schemabilder, fyra trendbilder och en larmlista.
Programvaran presenterar regulatorerna och indikatorerna på en gruppbild som eleven själv bygger upp efter eget önskemål.
Gruppbilden presenterar upp till åtta PID-regulatorer eller indikatorer, allt efter I/O-kortet prestanda. Givetvis kan detta mixas fritt.
Programvaran hanterar även kvot, kaskadreglering och framkoppling.
ANSLUTNING AV NIVE I/O Kort Fyra trendbilder som loggar 16 olika mätvärden.
Larmhantering med tre olika statusnivåer.
Processbilder med rörlig grafik och processvärden i realtid.
Möjlighet till utskrift av bildskärmskopior.
Hanterar analoga såväl som digitala I/O-signaler.

Skärmbilder från PC Reglersimulering och Nivematik PC

Bygg om din gamla reglerstation som har omoderna regulatorer och skrivare.
Gör som Bent-Ove, lärare på Energiprogrammet i Varberg.
Avdelningen hade en gammal reglerstation som inte fungerade. Att byta regulator och skrivare skulle
bli alltför kostsamt. Istället valde de att uppgradera med NIVEMATIK, ett PC-baserat reglerprogram.
Här kan alla elever designa egna lösningar på samma reglerobjekt.
Konfigurering vid PC'n Nöjd lärare

Tillbaka till förstasidan