PC REGLERSIMULERING 5.0

Detta utbildningsprogram är avsett att användas av alla grupper som har behov av grund eller vidareutbildning inom reglertekniska områden.
Programmet har sålts till gymnasieskolor, AMU-grupper och olika industrier med reglerteknisk anknytning.
Det finns två versioner av programmet:

Grundversionen innehåller fem olika nivåregleringar med olika dynamik och olika reglerstrategier, tempreglering med värmeväxlare, flödesreglering och tryckreglering.
Grundversionen är avsedd att användas tillsammans med två böcker utgivna av GLEERUPS FÖRLAG. Reglerboken som är en faktabok i reglerteknik skriven av Karl-Erik Nordgren och Övningsboken skriven av Håkan Nilsson på NIVE Automation. Övningsboken är utformad så att den även kan användas tillsammans med andra faktaböcker som finns på marknaden.

Version två innehåller även exempel på mera avancerade funktioner som t.ex kvot-, kaskadreglering och framkoppling.
Till denna version medföljer ett 20-tal laborationer som behandlar kontinuerlig reglering med P-, PD-, PI, PID-, kvot och kaskadreglering, framkoppling samt laborationer som behandlar reglerobjektets stegsvar på en- och flerkapacitiva processer, olika optimeringsmetoder mm.

Skärmbilder från PC Reglersimulering och Nivematik PC

Skärmbild från PID-laboratoriet i PC REGLERSIMULERING

Tillbaka till förstasidan