ÖVNINGSBOK

Tillsammans med GLEERUPS FÖRLAG har vi givit ut en övningsbok skriven av Håkan Nilsson på NIVE Automation.
GLEERUPS har även givit ut en faktabok skriven av Karl-Erik Nordgren. Böckerna är tänkta att användas tillsammans med grundversionen
av programmet PC Reglersimulering. Men övningsboken är utformad så att den även kan användas tillsammans med andra faktaböcker som finns på marknaden.

I övningsboken finns angivet lämplig utrustning till de praktiska övningarna. Dessa övningar är inte kopplade till någon speciell hårdvara.
I de flesta fall är det utrustning som redan finns på skolan.
När det gäller ny speciell utrustning har vi valt standarddelar som kan beställas direkt från fabrikanten.
Ett antal fabrikanter har en överenskommelse med författaren till övningsboken och lämnar rabatterade skolpriser då ni refererar till denna bok.

      FAKTABOKEN           ÖVNINGSBOKEN

Tillbaka till förstasidan